Archive for August 2nd, 2015

LaunchPad lekcija 3

Are you on the “Anti-Wealth” Plan?

Da li ste na “Anti-bogatstvo” planu?

Tužno je za reći, većina ljudi celi svoj život živi na kako mi to zovemo”Protiv-Bogatasva” Planu. Drugi ga zovu “40/40/40 Plan”. To je, radiš 40 sati nedeljno za nekoga 40 godina i odeš u penziju sa $40 u banci!

To nije nešto preterano, naravno ali U.S. Socijalni Sigurusni odbor je objavio da 85 od 100
Amerikanaca ne poseduju više od $500 ušteđevine do svoje 65 godine. Samo 2% može samostalno živeti ostali zavise od svoje porodice, crkve ili države!

Launchp-03

Glavni problem sa redovnim poslom je kad prestanete raditi onda i novac stane.

Read more »