Archive for January, 2019

KAKO DA KREIRATE EFIKASNU PROMOTIVNU I PRODAJNU STRANICU 2019

TIMSKI WEBINAR 113

Šta treba da sadrži naša prodajna stranica. Koji elementi i kojim redosledom se postavljaju na prodajnu stranicu.
Koje motivatore treba koristiti da bi efekat prodajne stranice bio potpun i uspešan.
Kada ide poziv na AKCIJU…

– Kako da napišete reklamu koja prodaje!
– Kako napistai efikasnu promotivnu/prodajnu stranicu i koji su njeni elementi
– Kojim redosledom pisati i postavljati elemente na vašu stranicu
– Kako to funkcioniše u praksi

Kompletna video obuka može da se prati na ovom youtube kanalu

SFI VIDEO OBUKA

Sve SFI timske webinare možete pratiti i pogledati na ovom youtube kanalu

SFI TIMSKI WEBINARI

EMAIL MARKETING 4 TIPA EMAILOVA – KAD I KAKO IH KORISTITI 2019

TIMSKI WEBINAR 112

Opis i predstavljanje 4 grupe mejlova koji se koriste u Email marketingu. Da bi smo uspešno koristili Email marketing kampanju potrebno je da pravilno koristimo i primenjujemo najvažnije tipove mejlova. Pravilno kombinovanje mejlova sa tačnim definisanim kriterijumima kako i kada ih koristiti, donose veoma uspešne rezultate.

– Osnovne 4 vrste emaillova
– Kada ih koristiti
– Kako ih koristiti
– Važnost pravilne upotrebe

Kompletna video obuka može da se prati na ovom youtube kanalu

SFI VIDEO OBUKA

Sve SFI timske webinare možete pratiti i pogledati na ovom youtube kanalu

SFI TIMSKI WEBINARI

EMAIL MARKETING U PRAKSI 2019

TIMSKI WEBINAR 111

Kako napraviti svoju prvu Email listu i podesiti je da potpuno automatizovano radi. Uz praktičnu demonstraciju na ovom webinaru napravićemo i podesiti sve neophodne elemente za uspešan start naše prve Email kampanje.

– Kako sve to radi u praksi
– Uputstva za konkretan rad

Kompletna video obuka može da se prati na ovom youtube kanalu

SFI VIDEO OBUKA

Sve SFI timske webinare možete pratiti i pogledati na ovom youtube kanalu

SFI TIMSKI WEBINARI