Koji su uslovi za BRONZE TIM lidera

Bronze tim lider, BTL

18-B Bronze tim lider je prva i osnovna liderska stepenica u izgradnji i sticanju uslova zarade od vašeg tima. U ovoj novoj 2016 godini počinju da se primenjuju izmenjena pravila i uslovi za sticanje Bronze tim lider statusa.

Sada su pravila mnogo jednostavnija i na izvestan način olakšano je postizanje Bronze tim lider statusa.

Kao što znamo u prethodnom periodu jedan od važnih uslova je bio ispunjavanje kvote od minimum 1000 akcionih VP poena. Mnogi članovi nisu bili u mogućnosti da ispune ovaj uslov ili je to bilo veoma teško i zahtevalo je utrošak poprilično velikog broja TC kredita kako bi se dostigao dovoljan broj akcionih VP poena.

Nova pravila u 2016 godini postavljaju drugačije uslove.

Prvi uslov je da svako ko želi da bude na statusu Bronze tim lidera mora u svom timu da ima minimum 1 EA2 člana (vaš direktni PSA član)

Drugi uslov je da imate 3000 VP poena od čega minimum 1500 sales VP poena (kupovno/prodajni VP poeni), sada više nije bitno koliko imate akcinih VP poena

To u praksi znači da je mnogo lakše doći do statusa jer po prirodi stvari mnogo je jednostavnije doći do potrebnih sales VP poena nego do akcionih (action)VP poena.

Evo konkretno šta je potrebno za BTL, Bronze tim lider status

1 direknti PSA član koji ima minimum EA2 status
3000 VP poena od čega je minimum 1500 sales VP poena (kupovno/prodajni VP poeni)
• Održavanje tim lider stranice Leadership Manager
• Minimum 3 zvezdice, koje su prosek ocena vaših PSA članova (ovaj uslov se ne primenjuje ako imate manje od 5 ocena)

Više o tome možete naći i na vašem SFI nalogu na linku the plan  kao i ovde new-simpler-versapoints-rules

Zašto je važno imati BTL Bronze tim lider status?

Odgovor je veoma jednostavan, BTL status vam omogućuje da imate zaradu od vašeg tima sve do 6-te generacije. Za razliku od toga, ako ste samo na EA2 statusu vi nećete imati takvu mogućnost.

VAŽNO, ZAPAMTITE!

Izgradnja tima u SFI je posao koji donosi konkretnu i dugoročno stabilnu zaradu, stoga BTL status treba da vam bude prioritet.

Both comments and pings are currently closed.

One Response to “Koji su uslovi za BRONZE TIM lidera”

  1. Jagoda Savic says:

    ispunila sam uslov za dobijanje statusa BTL