Archive for March, 2019

KAKO POMOĆU VIDEA EFIKASNO PREDSTAVITI SFI KAO POSLOVNU PRILIKU 2019

 TIMSKI WEBINAR 119

Upotreba videa i video tehnologije u cilju efikasnog predstavljanja poslovne prilike

– Kako se kreira video u sopstvenoj režiji
– Osnovni elementi videa
– Video prezentacija
– Edukativni video
– Informativni video
Kompletno uputstvo

Kompletna video obuka može da se prati na ovom youtube kanalu

SFI VIDEO OBUKA

Sve SFI timske webinare možete pratiti i pogledati na ovom youtube kanalu

SFI TIMSKI WEBINARI

CANVA KREIRANJE SLIKE ZA OGLAS 2019

TIMSKI WEBINAR 118

Kako napraviti svoju originalnu sliku za potrebe promocije i oglašavanja. Važnost i krajnja uloga slike u našim promotivnim delatnostima ima presudan značaj za uspešno prezentovanje naše poruke potencijalnim saradnicima i kupcima.

U par koraka možemo da kreiramo veoma kvalitetnu sliku. Takođe CANVA nam daje mogućnost da kreiramo različite slike za različite naše potrebe, facebook, youtube, instagram, ingografika, flajeri, kalendari, podsetnici, knjige…

Kako efikasno napraviti oglasnu sliku

Kako kreirati sliku za facebook post, facebook oglas, youtube…

Praktična demonstracija, kompletno uputstvo

Kompletna video obuka može da se prati na ovom youtube kanalu

SFI VIDEO OBUKA

Sve SFI timske webinare možete pratiti i pogledati na ovom youtube kanalu

SFI TIMSKI WEBINARI