Archive for August 17th, 2015

LaunchPad lekcija 9

There’s no place like home… Nema lepšeg mesta od doma…

your SFI home page, that is! Tvoja SFI naslovna strana je to!

Šta je najvažnije:

1. Pratiti sva dešavanja u SFI, vesti, promene programa i obaveštenja koja bi mogla da utiču na tvoje saradnike (tvoj tim)?
2. Voditi pažljivo evidenciju tvog napretka u poslu u SFI, kao i SFI napredak u celini?
3. Održavati kontakt sa SFI saradnicima?

Trik pitanje! Sve je bitno za tvoj uspeh, na različite načine. Uostalom, ako ste rešili da uspete u ovom poslu, vi prosto MORATE da imate najnovije informacije koje bi mogle da utiču na vaš posao. Takođe, morate biti odlično obavešteni o celokupnom i svakodnevnom napretku vašeg posla, biti dostupni da precizno odgovorite na pitanja vašim SFI saradnicima i obezbedite pravovremenu pomoć svojim potrošačima.

Srećom, ovi i drugi blagovremeni zadaci nisu tako zahtevni kao što zvuči.
Vaša SFI početna strana (Affiliate Center home page) vam pruža mnoštvo poslednjih informacija o SFI vestima, obaveštenjima, statistici; o vašoj URADI SAM (TO DO) listi, dnevnim poslovnim savetima, streaming porukama koje ste pisali vi ili članovi vašeg tima, kao i a2a pristup ostalim saradnicima, i još mnogo toga!
Ovo je zaista jednostavan rezime vašeg SFI posla. Shodno tome, proveravanje informacija do kojih dolazimo kliktanjem na te kartice (tabs) treba da bude na vrhu vaših dnevnih aktivnosti. Povrh toga, vi ćete zaraditi 10 VersaPoints (VP) svakodnevno kliktanjem na kartice na vašoj početnoj strani (skupljene za zadnjih 90 dana). Naslovi kartica koje ste dnevno posetili će biti obojene u plavo, a one koje niste posetili (niste kliknuli na njih) biće u crvenoj boji.

Praćenje, posećivanje (Following) je kratak rezime sadržaja koji ćete pronaći na svakoj od kartica koje se pojavljuju na određen način na vašoj početnoj SFI strani. Tu ima mnogo informacija, znamo, ali vam najiskrenije preporučujemo da odvojite vreme i pažljivo proučite taj sadržaj, ….uspeh vašeg posla zavisi od toga!
________________________________________

Read more »