Archive for August 13th, 2015

LaunchPad lekcija 7

Executive benefits…

U današnjoj LaunchPad lekciji, proćićemo prva dva ranga u SFI i šta oni znače vama u SFI, pogodnosti i naknadu.

Svako ko se pridruži SFI počinje kao osnovni affiliate. Kao osnovni affiliate možete zaraditi na dva nacina:

1. Direct Commissions
2. Pay-Per-Action Bounties

Uvek možete ostati osnovni affiliate ako to želite, ali ako sakupite 1,500 VersaPoint (VP), možete odmah napredovati do izvršnoga nivoa (Executive level) u SFI!

Kao Executive Affiliate (EA), dobićete pristup u SFI’s, jednim od najačih poslovnih alata. I umesto da zarađujete samo na dva načina, sada to možete na šest načina:

1. Direct Commissions
2. Pay-Per-Action Bounties
3. TripleClicks Executive Pool
4. Co-Sponsor Commissions
5. TCredit Bonus
6. ECA Royalties

Read more »