Archive for November, 2019

NAJAVA! TIMSKI WEBINAR 125

PONEDELJAK 18.11.2019

SVA DODATNA OBAVEŠTENJA I LINK ZA PRAĆENJE WEBINARA DOBIJAJU SVI KOJI SU UPISANI NA EMAIL LISTU

SFI KORAK PO KORAK – FAZA 2

 TIMSKI WEBINAR 124

Ovo je nastavak i sastavni deo prethodnog vebinara SFI KORAK PO KORAK.

Cilj je da se novi saradnik upozna sa veoma važnim stvarima bez kojih pravi i kvalitetni rad u SFI ne može da se zamisli.

Na ovom vebinaru obradićemo teme kao što su:

– Rad sa linkovima
– Izbor i predlog konkretnog posla u okviru SFI
– Upoznavanje sa TripleClicks sajtom
– Marketinške metode i alati
– Komunikacioni alati
– Važne stavke u SFI kancelariji
SFI Forum
– Jedan dan u SFI

Kompletna video obuka može da se prati na ovom youtube kanalu

SFI VIDEO OBUKA

Sve SFI timske webinare možete pratiti i pogledati na ovom youtube kanalu

SFI TIMSKI WEBINARI

SFI KORAK PO KORAK

TIMSKI WEBINAR 123

SFI korak po korak, kako započeti SFI internet posao, šta je to što se treba prvo uraditi i na koji način.

Ovaj vebinar je svojevrsna osnova za sve nove saradnike.

Cilj je da se novi saradnik upozna sa veoma važnim stvarima bez kojih pravi i kvalitetni rad u SFI ne može da se zamisli.

Na ovom vebinaru obradićemo teme kao što su:

– Prvi početni koraci- Šta i kako uraditi

– Prvi radni dan novog saradnika

– Kako objasniti saradniku osnovne korake

– Česta pitanja i odgovori

Kompletna video obuka može da se prati na ovom youtube kanalu

SFI VIDEO OBUKA

Sve SFI timske webinare možete pratiti i pogledati na ovom youtube kanalu

SFI TIMSKI WEBINARI

SFI ZARADA, KAKO ZARADITI, KAKO SE ZARAĐUJE

 TIMSKI WEBINAR 122

Kada je u pitanju internet zarada, od izuzetnog značaja je da se upoznamo sa samim osnovama i principom funkcionisanja. Bez osnovnih koraka i usvajanja osnovnih principa internet zarada ne može biti shvaćena na pravi način a to je na žalost osnovni uzročnik odustajanja velikog broja početnika u ovom izuzetnom poslu.

Ovaj vebinar ima za cilj da vas upozna sa osnovnim pricipima zarade na internetu kao i sa mogućnostima i načinima zarade u SFI kompaniji.

Kompletna video obuka može da se prati na ovom youtube kanalu

SFI VIDEO OBUKA

Sve SFI timske webinare možete pratiti i pogledati na ovom youtube kanalu

SFI TIMSKI WEBINARI