Archive for November, 2020

Ovo je TAJNA našeg posla!

Moramo biti svesni činjenice da više od 90% ljudi nije nikada ni čulo za MLM/Network Marketing, niti imaju predstavu kako to funkcioniše.

Upravo ta činjenica daje nam uvid u ogromni neiskorišteni ljudski potencijal. Sve su to naši potencijalni saradnici. Pa onda kada se kaže kako je sve već odavno “zasićeno” i da više nema mogućnosti da se širi posao, jednostavno pogledajte ovu činjenicu i dobro razmislite. 90% ljudi nije nikada ni čulo za MLM/Network Marketing!

Potencijalnih saradnika ima veoma mnogo, više nego što mi to možemo da shvatimo i više nego što ih možemo ikada uvrstiti u naš TIM. Svi marketari uglavnom kreću od činjenice da ako oni znaju za Network Marketing, da za njega znaju svi. A to jednostavno NIJE TAČNO! To je samo naše subjektivno mišljenje jer nam je percepcija i vidokrug stvari veoma uzak.

Radi se o jednoj vrsti profesionalne deformacije kod marketera koji još uvek ne razmišljaju na pravi način i ne sagledavaju stvari iz pravog ugla. Oko promatrača može veoma mnogo da prevari.

Read more »