Archive for May, 2017

SFI MALA ŠKOLA LEKCIJA 02

Šta je SFI i čime se mi ovde bavimo?

SFI je odlično iskombinovan spoj Network i Affiliate marketinga. I kao jedna celina daje odlične rezultate i mogućnost zarade na više različitih načina. Svaki registrovani SFI affiliate saradnik (to smo između ostalog i mi) ima mogućnost svog vlastitog odabira delatnosti kojom će se baviti u okviru SFI kompanije i na taj način samostalno graditi svoj posao i ostvarivati zaradu.

U SFI pod Network marketingom podrazumava se izgradnja mreže saradnika i kupaca ili drugačije rečeno izgradnja tima (Tim Bilding). Svako ko se bavi ovim delom u okviru SFI kompanije ima višestruku mogućnost veoma stabilne i dugoročne zarade.

Read more »