SFI MALA ŠKOLA LEKCIJA 02

Šta je SFI i čime se mi ovde bavimo?

SFI je odlično iskombinovan spoj Network i Affiliate marketinga. I kao jedna celina daje odlične rezultate i mogućnost zarade na više različitih načina. Svaki registrovani SFI affiliate saradnik (to smo između ostalog i mi) ima mogućnost svog vlastitog odabira delatnosti kojom će se baviti u okviru SFI kompanije i na taj način samostalno graditi svoj posao i ostvarivati zaradu.

U SFI pod Network marketingom podrazumava se izgradnja mreže saradnika i kupaca ili drugačije rečeno izgradnja tima (Tim Bilding). Svako ko se bavi ovim delom u okviru SFI kompanije ima višestruku mogućnost veoma stabilne i dugoročne zarade.

Affiliate marketing podrazumeva prodaju različitih proizvoda putem promocije i preporuke. To znači da mi nemamo nikakve obaveze oko samog proizvoda u smislu skladištenja pakovanja distirbucije itd. Zbog toga je ovakav način zarade ostvarljiv u bržem periodu nego izgradnja tima.

Nasuprot tome izgradnja tima jeste da je sporija ali na duže staze mnogo je isplativija i sigurnija zarada. Zbog toga i velika većina SFI sponzora upravo i preporučuju svim novim saradnicima da krenu sa izgradnjom svog vlastitog tima.  Na duge staze izgradnja tima donosi odlične i stabilne prihode.

Affiliate marketing – objašnjenje

prosta definicija affiliate marketinga :

Affiliate marketing se bazira na principu promocije, preporuke tuđih proizvoda tj. upućivanja potencijalnog kupca na sajt za prodaju ili ka konkretnom proizvodu koji prodaje neko drugi. Uloga affiliate (partnera) nije da direktno izvrši prodaju nekog proizvoda, već da potencijalnog kupca uputi ka proizvodu. A kada kupac kupi proizvod affiliate (partner) dobija proviziju od ostvarene kupovine , time ujedno to predstavlja i zaradu  za affiliate saradnika (partnera).

Ovo je definicija koja je bitna za razumevanje posla u SFI kompaniji i kako se ostvaruje zarada.

Pokušaču da maksimalno pojednostavim kako funkcioniše SFI affiliate program i osnovni princip zarade. Naravno ovaj princip apsolutno je primenjiv i za mnogobrojne druge affiliate programe.

JEDNOSTAVAN PRIMER:

Da bi ste radili kao affiliate (patner) morate se pridružiti nekom affiliate programu. U ovom slučaju govorimo o pridruživanju u SFI kompaniju. Sama registracija u SFI je veoma jednostavna i BESPLATNA. Kad ste izvršili registraciju u SFI automatski ste postali i SFI affiliate (partner). Svaki affiliate marketing program ima svoje određene proizvode ili usluge koje nudi svojim affiliate-partnerima za promociju. U ovom slučaju SFI vama nudi preko 90.000 različitih proizvoda koje možete promovisati, znači NE PRODAVATI proizvod na klasičan način, jer to nije vaš zadatak. U ovom našem primeru izabraćemo za promociju jednu knjigu  (nevažno je koja je knjiga u pitanju) Kada smo odabrali knjigu kao proizvod koji promovišemo mi dobijamo i jedinstveni affiliate link koji sadrži naše podatke. Promociju recimo radimo preko našeg bloga. Napišemo kraći tekst o knjizi u svrhu promocije i postavimo naš affiliate link. Svako ko klikne na naš affilate link biće upućen na stranicu gde se prodaje ta knjiga. Ako se ostvari prodaja tj. ako neko ko je kliknuo na naš affiliate link i kupio knjigu na stranici za prodaju, mi automatski ostvarujemo proviziju odnosno zaradu.

Kolika je provizija sve zavisi od samog prodavca koliki je iznos spreman u vidu provizije da podeli sa svojim affiliate-partnerima. Za samu prodaju transport, pakovanje, reklamacije i sl. u našem primeru zadužen je SFI i sam prodavac tako da vi kao affiliate-partner nemate ništa sa tim delom.

Primer matematički izraženo:

Cena prodate knjige = 10 $

Affiliate provizija = 30%

Vaša zarada iznosi = 3 $

NAPOMENA: cena i provizija dati su samo kao primer! Svaki artikal ima drugačiju i cenu i proviziju koju ostvaruje affiliate-partner.

Network marketing – izgradnja tima objašnjenje

Kod izgradnje tima mi promovišemo poslovnu ideju SFI kompanije kao priliku za sticanje zarade i u okviru te promocije poslovne ideje mi vršimo registraciju naših novih saradnika. Upućujemo ih u posao i sve vrste mogućih benefita i zarade u okviru SFI kompanije.  Jednostavno rečeno mi vršimo DUPLIKACIJU.

Osnovni cilj duplikacije je taj da mi našeg novog saradnika uvedemo u posao kako bi mogao u kasnijem periodu samostalno da obavlja sve delatnosti. Za svakog takvog AKTIVNOG člana SFI nas nagrađuje i to je jedan od osnova dobre i dugoročne naše zarade. Takođe bit svakog našeg saradnika je da i on sam gradi svoju vlastitu mrežu saradnika i kupaca a samim tim gradeći sopstveni tim, sopstvenu mrežu unapređuje i naš tim i našu mrežu.

Naravno pošto je sve ovo sastavni deo SFI posla i naše konkretne delatnosti, o svemu navedenom biće u narednim lekcijama detaljno objašnjeno način rada, primena ,praksa i knkretna zarada.

Prethodnu lekciju 01  možete pogledati na ovom linku

SFI MALA ŠKOLA LEKCIJA 01

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.