Archive for October 2nd, 2015

LaunchPad lekcija 11

NEMA USPEHA PREKO NOĆI!

Danas ćemo da pričamo o tome kako treba imati velike ciljeve… ali REALNE.
SFI ima ogroman potencijal za one koji hoće da primenjuju, ali se uspeh neće desiti preko noći ili bez rada. Kao što stara izreka kaže: jedino mesto gde je reč uspeh ispred rada je u rečniku (success- uspeh, work-rad – pa je tu jedino uspeh ispred rada :)) Launchpad-11-01

Read more »